Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • LIVR54


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i litteratur - kultur - medier

Kurstillfälle: höstterminen 2011
Studiesätt: heltid, dagtid

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15