Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • LIVR07

Litteratur-kultur-medier: Masteruppsats


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i litteratur - kultur - medier

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska

Lärare: Paul Tenngart

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15