Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • LIVR99


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i litteratur - kultur - medier

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-32661
Behörighet: ENGK01, FRAK01, LIVK10, RYSK02 eller SPAK01 eller motsvarande

Lärare: Mikael Askander, Heidrun Führer, Anders Mortensen

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15