Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • LIVD02

What was life in the "Viking Age" really like? How do we know? How has the image of the Vikings changed over time? Explore the historical sources and interpretations as well as the cultural significance of Vikings in art, film, and literature during the last two centuries, both in the Scandinavian countries and in the world at large. Join our online course and gain a comprehensive understanding of the enduring legacy of Viking culture.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-29 – 2024-04-14
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-E1001
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 60 högskolepoäng i avslutade kurser inom humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande.
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges.

Lärare: Anders Mortensen

First Admission Round
Internationell ansökan
Vårterminen 2025

Sista anmälningsdag

15
augusti 2024

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15