Kurser i litteratur och film våren 2021

Kulturkompetens, perspektiv och analys

Litteraturvetenskap

När du studerar litteraturvetenskap vid Lunds universitet får du en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer, i litteraturens historia från antiken till vår samtid, i texttolkning och litteraturteori, och i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället.

En utbildning i litteraturvetenskap är en avgörande tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur.

Nya kurser

Våren 2021 ger vi två nya kurser, på halvfart och på kvällstid så att även du som inte studerar på heltid skall kunna läsa dem:
 

Målning: Pesten i Florens 1348, såsom den beskrivs i Boccaccios Decameron

Litterära perspektiv på sjukdom och död, 7,5 hp

Hur gestaltas sjukdom? Hur skildras dödsögonblicket? Vilka bilder och vilken symbolik används om sjukdomar – och hur kan också sjukdom i sig bli till symbol?

Foto inuti Stockholms stadsbibliotek.

Litteratur och bildning, 7,5 hp

Vilken kunskap och vilka perspektiv på livet och tillvaron kan skönlitteraturen ge?

Övrigt kursutbud:

Våren 2020 ger vi också följande kurser i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum:

Om litteraturvetenskap

Läs mer om vad det innebär att studera litteraturvetenskap och vad du kan göra efter utbildningen.

Utbildningsutbud

Få en överblick över alla våra kurser i litteraturvetenskap

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.

Filmvetenskap

Film var den mest dynamiska konstform som utvecklades under 1900-talet och möjligen också förra seklets viktigaste massmedium. Nu, under 2000-talet, omgärdas filmen av en rad nya audiovisuella medier – medier där den rörliga bilden fortfarande utgör kärnan i kommunikationen. Eftersom film och rörlig bild i audiovisuella medier är de kommunikationsformer som har vidast spridning över hela världen erbjuder de en väg att förstå samhället, kulturen och människan.

  Våren 2021 ger vi följande kurser i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum:

  Om filmvetenskap

  Läs mer om vad det innebär att studera filmvetenskap och vad du kan göra efter utbildningen.

  Utbildningsutbud

  Få en överblick över alla våra kurser i filmvetenskap

  Studievägledning

  Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.

  Litteratur- och filmkurser som ges av andra ämnen på SOL

  Sök kurser vid Språk- och litteraturcentrum

  En skola för författare

  På Lunds universitets Författarskola är målet att skriva en egen bok.

  Teaterns teori och praktik

  Förstå teatern och scenkonst, och skaffa verktyg för att skapa egna verk.

  Vägar till examen

  Såväl program som fristående kurser kan leda till examen.

  Kontakta studievägledaren för ditt ämne

  Våra kandidatprogram

  Engelska, Europaprogrammet, Japanska och Språkkonsultprogrammet.

  Våra masterprogram

  Masterprogrammen på SOL har stark forskningsanknytning.