Program

Program på grundläggande nivå (kandidatprogram)

Vid Språk- och litteraturcentrum kan du läsa hela kandidatprogram i engelska, europastudier och japanska. De vänder sig till dig med intresse för språk, text och områdesstudier och ger både djup och bredd i såväl språkfärdighet och kommunikation som i kunskaper om politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden i olika delar av världen. Här förbereds du för yrkeslivet genom kontinuerlig utbildning, praktikperioder och möjlighet till utlandsvistelser. Läs mer om våra kandidatprogram på programhemsidorna:

Vi har också ett kandidatprogram som vänder sig till dig med intresse för svenska språket, textgranskning, kommunikation och språkpolitik. Läs mer om Språkkonsultutbildningen:

Övriga språkstudier ges i form av fristående kurser. Du hittar ditt ämne under menyn Utbildningsutbud, eller under Ämne ovan.

Program på avancerad nivå (masterprogram)

Språk- och litteraturcentrum erbjuder fem egna masterprogram med olika huvudinriktningar varav flera har en mängd specialiseringar t ex mot något av våra språk. Som student kan du studera litteratur–kultur–medier, språk och språkvetenskap, översättning, europastudier eller film- och mediahistoria. SOL medverkar också i ett masterprogram i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.

Ett masterprogram omfattar två års studier men flera program erbjuder också möjlighet till en etappavgång efter ett år (magister). Programmen innebär en väsentlig fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till kandidatexamen. Flera program är också direkt forskarförberedande och innebär att du kan ansöka till forskarutbildning efter avklarad examen. Läs mer om respektive masterprogram på programhemsidorna nedan. 

Master of arts in...