lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbytesstudenter

Utbytesstudenter inom universitetets alla utbytesavtal har möjlighet att läsa grundläggande kurser i svenska under sin vistelse vid Lunds universitet. Kurserna ges enbart till den som är utbytesstudent.

SUSA Introduktionskurs i svenska

Lunds universitet erbjuder en kort introduktion i svenska för dig som är utbytesstudent, SUSA-kursen. Kursen är skapad för att ge nyanlända utbytesstudenter en inblick i Sveriges språk och kultur och en god start på utbytesperioden i Lund.

SVEE/EXTA Språkkurser för utbytesstudenter

Det finns också möjlighet att söka lite längre (7,5 hp) svenskkurser som ges på kvällstid under terminen –  detta gäller både dig som är nybörjare och dig som befinner dig på en relativt avancerad nivå redan.