lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Mitt forskningsområde är psykolingvistik. Jag tycker att det är spännande att förstå hur språkets alla små och stora bitar lärs in, minns, och användas. Det blir ännu mer fascinerande när flera olika språk är inblandade i processerna. Därför fokuserar min forskning på tvåspråkighet och andraspråksinlärning. Jag är särskilt intresserad av hur de olika språken en person kan påverkar varandra och hur inlärningen av språk går till. Mitt fokus är oftast, men inte uteslutande på morfosyntaktiska fenomen. Jag använder ett brett spektrum av metoder i min forskning, allt från insamling av spontana produktionsdata, kommunikationsuppgifter, eliciterade imitationer till inspelning av reaktionstider och händelserelaterade potentialer (event related potentials, ERP).

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (23 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Susan Sayehli

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post susan.sayehlinordlund.luse

Telefon 046–222 04 39

Rum SOL:H505b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20