lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Som postdoktoral forskare arbetar jag för närvarande med två olika projekt: det ena i förlängningen av mitt intresse för den romantiska litteraturen i Europa, det andra med fokus på skärningspunkten mellan ekonomi, estetik och arbetsteori.

Den första studien behandlar John Keats diktning med särskilt fokus på relationerna mellan plats, ekologi, estetik och materialitet.

Den andra undersöker idén om den statsstödda litteraturens funktion verksamhet i Sverige under perioden 1937–1976,. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Lunds universitet och Centrum för kulturpolitisk forskning vid Borås högskola.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (6 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Peter Henning

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post peter.henninglitt.luse

Telefon 046–222 84 74

Rum SOL:H232A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20