lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (13 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lubomir Durovic

Professor emeritus
Ryska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lubomir.durovicslav.luse

Telefon 046–222 88 21

Rum SOL:A325

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20