lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är för närvarande anställd som forskare och lärare i medicinsk humaniora. Jag undervisar även i litteraturvetenskap, litterär gestaltning och redaktionell praktik.

I min avhandling Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad (2017) undersökte jag förhållandet mellan författare, verk och samhälleligt engagemang i den samtida svenskspråkiga lyriken med utgångspunkt i performativitetsteori.

Jag är intresserad av kontaktytorna mellan litteratur och samhälle, med särskilt fokus på den samtida poesin. Andra forskningsintressen är affektteori, genusteori, fransk litteratur, kreativt skrivande och frågor som rör kroppen och dess förkroppsligande i litteraturen.

Tillsammans med Jimmie Svensson, Peter Henning och Alfred Sjödin driver jag det ämnesövergripande poesiseminariet på SOL:www.poesiseminariet.wordpress.com

Jag är även verksam som litteraturkritiker i tidskrifter och dagspress.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Evelina Stenbeck

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post evelina.stenbecklitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (forskare, lärare)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare, lärare)
Box 192, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe
20 (forskare, lärare)
30 (lärare)

Länk