lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i klassisk grekiska. Mitt forskningsområde består av klassisk filologi tillsammans med antik litteratur och filosofi.

Forskning

Om forskningen

I min avhandling skall jag undersöka dikternas citat i Platons Lagen

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Claudia Zichi

Forskare
Grekiska (antik och bysantinsk)
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post claudia.zichiklass.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20