lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Adam Nylander

Husintendent
Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Språk- och litteraturcentrum

Vaktmästare
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post adam.nylanderht.luse

Telefon 046–222 94 82

Rum SOL:H202

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20