lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs

RUMK01

Kurskod: RUMK01
Engelsk titel: Romanian: B. A. Course - Online Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även vårterminen 2019. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Behörighet: Grundläggande samt RUMA03 eller motsvarande kunskaper

Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Anmälningskod: LU-76162

Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2017-01-16 – 2018-01-14
Anmälningskod: LU-76172

Kursansvarig: Coralia Ditvall

Beskrivning

Kursen bygger på och fördjupar Rumänska, fördjupningskurs. Stor vikt fästes vid väl utvecklad språkfärdighet, såväl muntlig som skriftlig. Särskild vikt läggs vid att skriva texter med argumenterande och vetenskaplig karaktär på rumänska. Kursen ger också inblick i aktuella teorier och metoder inom rumänsk språkvetenskap. I kursen ingår ett examensarbete omfattande 15 hp.

Delkurser

  1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 6 hp
  2. Text, 9 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, halvfart 50%
21 januari 2019 – 19 januari 2020

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs är 50 000 SEK.