lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Muntlig danska

NODB16

Kurskod: NODB16
Engelsk titel: Spoken Danish
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2018. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2018-03-20 – 2018-06-03
Behörighet: Grundläggande samt introduktionskurs i danska om minst 7,5 hp (t ex NODB11) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-74042

Introduktionsmöte: 2018-03-20 kl. 17.15 – 18.00: SOL:H135a

Lärare: Kristian Himmelstrup

Information

Litteraturlista till denna kurs är tyvärr inte tillgänglig ännu – beslutas under början av vårterminen 2018. Schema publiceras i januari.

Beskrivning

Kursens innehåll

I den här kursen får studenterna möjlighet att utveckla sin muntliga färdighet i danska. Utifrån kunskaperna om danska språket från introduktionskursen i danska arbetar vi vidare med både praktiska färdigheter i danska och teoretiska kunskaper om muntlig kommunikation inom olika genrer med avseende på uttal, ordförråd, morfologi och syntax. I kursen ingår inte bara träning i korrekt danskt uttal utan också i praktisk retorik.  

Kursens placering

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Denna kurs utgör också delkurs i Danska, grundkurs (NODA13). Du behöver förkunskaper i danska för att läsa kursen, t ex Danska, en introduktion 7,5 hp eller annan språklig introduktionskurs i danska på högskolenivå.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
21 januari 2019 – 24 mars 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Muntlig danska är 12 500 SEK.