lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Film- och mediehistoria: Tematisk påbyggnadskurs - Film och remediering av europeisk historia och kultur

FIMT04

Kurskod: FIMT04
Engelsk titel: Film and Media History: Advanced Thematic Course - Film and Remediation of European History and Culture
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2018.

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-02-15 – 2018-03-19
Kursspråk: engelska
Behörighet: 90hp med successiv fördjupning i Filmvetenskap eller Mediehistoria eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande engelska B/engelska 6.
Anmälningskod: LU-70781

Introduktionsmöte: 2018-02-15 kl. 09.00 – 11.00: SOL:A121

Lärare: Anders Marklund

Beskrivning

Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Film- och mediehistoria (HAFME).

Kursen kombinerar närstudier av enskilda mediehistoriska texter med ett fokus på förhållandet mellan medier, kultur och historia. Mot en generell bakgrund av europeiska länders moderna och samtida historia analyseras hur verk förhåller sig till andra medier och till skilda kulturella sammanhang

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.