lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösternkunskap: Ekonomi och samhälle i den nutida Mellanöstern

ARAH14

Kurskod: ARAH14
Engelsk titel: Middle Eastern Studies: Economic and Social Development of the Middle East
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram i arabiska studier

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2017-03-20 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt ARAH12 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-77422

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 10.15 – 12.00: SOL:A121

Lärare: Borhan Yassin

Beskrivning

Kursen behandlar den ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern och i Nordafrika från perioden efter första världskriget fram till dagens förhållanden. Stor vikt läggs vid oljeekonomierna och deras betydelse såväl nationellt och regionalt som internationell samt vid den industriella utvecklingen och jordbruksutvecklingen. Den ekonomiska utvecklingen ställs i relation till samhällsutvecklingen på landsbygd och i städer och de sociala förändringar som skett i dessa samhällen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt undervisning och utbildning på det nationella planet. Genus och hållbar utveckling betonas.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.