lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II

YIDB12

Kurskod: YIDB12
Engelsk titel: Yiddish: Language and Literature, Level 1B
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande samt Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs I (YIDB11) eller motsvarande kunskaper.

Anmälningskod: LU-E5601

Anmälningskod: LU-75101

Beskrivning

I kursen ges ytterligare fördjupade kunskaper i jiddisch formlära, syntax och ordförråd utöver tidigare fortsättningskurs. Den studerandes muntliga och skriftliga språkfärdighet fördjupas främst genom översättning av litteratur och videoinspelat material samt samtalsövningar. Kursen består av följande delkurser: 1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp 3. Språk- och litteraturhistoria 5 hp

Delkurser

  1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp
  2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp
  3. Språk- och litteraturhistoria, 5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Distance Lund, part time 50%
In English
January 21, 2019 – June 9, 2019

Closed for applications

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, halvfart 50%
På engelska
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II är 25 000 SEK.