3

apr

Nordiska forskarseminariet. Mathias Strandberg: Om bebyggelsenamn i Färs härad och det fortsatta arbetet med Skånes ortnamn

3 april 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Mathias Strandberg, forskningsarkivarie på Isof (Institutet för språk och folkminnen), som precis har kommit med en bok om ortnamn i Färs härad, pratar om bebyggelsenamn i Färs härad och det fortsatta arbetet med Skånes ortnamn.

 Sedan 1958 ges bokserien Skånes ortnamn ut av nuvarande Institutet för språk och folkminnen (Isof). I en uppsats i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1957–58 (s. 40–43) drar Sven Benson vid dåvarande Landsmålsarkivet i Lund upp linjerna för serien, som ska bestå i en A-serie där bebyggelsenamnen behandlas häradsvis och en B-serie om natur- och ägonamn vars närmare disposition lämnas öppen. Sedan del A:5 om Färs härad utgavs 2023 föreligger idag 17 utgivna delar av A-serien medan delarna om Skytts, Vemmenhögs, Herrestads, Ingelstads och Järrestads härader återstår. 

Arbetet med del A:5 har givit tillfälle att ompröva vissa konventioner i utformningen av serien. Namnurvalet är strängare, men i gengäld är namnartiklarna ofta mer utförliga, och namnartiklar som bara består av rubrik och belägg saknas helt. En annan förändring är att boken inleds av en utförlig syntetiserande redogörelse för bebyggelsenamnsskicket i häradet. 

Vid seminariet vill jag resonera kring dessa val inför det fortsatta arbetet med Skånes ortnamn. Vilka namn är det som inte kommer med, och är det värt att dessa utelämnas för att ge mer utrymme åt de namn som tas med? Vilka för- och nackdelar finns det med att inte ta upp samtliga namn i samlingarna till behandling? Hur bör Skånes ortnamn förhålla sig till de ortnamnssamlingar (i analogt och digitalt format) serien bygger på? 

Huvuddelen av seminariet kommer jag emellertid att ägna åt att presentera bebyggelsenamnsskicket i Färs härad i dess huvuddrag, från förvikingatida by- och sockennamn till gårdnamn från tiden efter 1800-talets skiftesreformer. Jag ska också presentera en ny tolkning av häradsnamnet Färs härad. 

Här kan man läsa mer om boken:

https://www.isof.se/pa-gang/nyheter/nyheter-namn/2024-01-19-darfor-heter-det-oved---ny-bok-om-skanska-ortnamn

Om händelsen:

3 april 2024 13:15 till 15:00

Plats:
SOL: L303a

Kontakt:
Marit.Juliennordlund.luse

Spara händelsen till din kalender