Engelskspråkig litteratur

Forskning om engelskspråkig litteratur

Forskning om engelskspråkig litteratur bedrivs i Lund av en professor, en docent, fyra lektorer, och två doktorander med anställning. Vi är alltså en liten enhet i internationell jämförelse, men den forskning vi bedriver är mångfacetterad, och de flesta av oss är aktiva inom mer än ett forskningsfält . Under det dryga halvsekel som ämnet existerat vid Lunds universitet har en grundtanke varit att den samlade verksamheten berikas av att ständigt tillföras nya perspektiv.

Med den bakgrunden fördelar sig forskningen i engelsk litteratur i Lund på en rad olika perioder och genrer och använder en rad olika kritiska metoder, bland annat nya tekniker från digital humaniora. Områden med särskild expertis inkluderar tidigmodernt drama; artonhundratalet och romantisk litteratur och kultur; modernism; samtida irländsk litteratur; och konstruktioner av kroppen, och av lust, i en rad moderna medier. Pågående forskningsprojekt omfattar bland annat studiet av Shakespearepjäser i modern omdiktning resp. Shakespeare på scen; teorier om varseblivning i romantiska kulturella texter; förhållandet mellan romantik och romantisk nationalism i Storbritannien och Norden; kläder och mode i artonhundratalsromaner; översättningar till svenska av brittisk reformlitteratur under 1800-talet; retoriken i Dickens romaner; det visuella i George Eliots arbete; modernism och romantik i poetiken hos T.S. Eliot; den ekonomiska kraschen och irländsk fiktion; och kvinnors skrivande under mellankrigstiden.