lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelskspråkig litteratur

Forskningen inom engelsk litteratur vid Språk-och litteraturcentrum är en vittomfattande och varierad verksamhet med avseende på de tidsperioder som behandlas och de vetenskapliga problem som engagerar forskarna. Bland de senare märks frågan om förhållandet mellan författare, berättare och läsare. Här kan en historisk dimension komma in: forskaren visar vad som händer när läsaren för första gången förstår vad författarens samtid lade in i vissa ord och begrepp vars ursprungliga sammanhang dagens människor inte känner till. Den mesta forskningen utgår från texter från c:a år 1800 till mitten av 1900-talet, men även Shakespeare och vår egen tids litteratur är föremål för forskarnas intresse.

Trots ämnets bredd i Lund intar den tidig- och mellanviktorianska romanen samt modernismens förgrundsgestalter inom poesi och prosa en särställning bland de författare och genrer som diskuteras i det livaktiga forskarseminariet i engelsk litteratur. Vår forskning inom dessa båda områden, där både seniorforskare och doktorander har specialistkunskaper, är internationellt känd och respekterad. Läs gärna mer på de personliga hemsidorna och i Område HT:s projektdatabas.