SOL-medarbetare i Svenska Dagbladet

Publicerad den 12 juni 2007

James Dobreff som disputerade i latin i november i fjor forskar nu kring Linné och Sydamerika och särskilt då Linnélärjungen Daniel Rolander och hans oerhört betydelsefulla arbete, Diarium Surinamicum, har uppmärksammats i Svenska Dagbladet