SOL-forskare i New Scientist

Publicerad den 14 augusti 2007

I senaste numret av New Scientist (4 aug. 2007) uppmärksammas James Dobreffs forskning kring Linnélärjungen Daniel Rolander i en featureartikel (s. 41-45).

Daniel Rolander var en av Linnés mest lovande lärjungar. Han skickades 1754 på en forsknings- och insamlingsresa till den holländska kolonin Surinam. Hans efterlämnade forskningsdagbok, Diarium Surinamicum, är en kulturgeografisk beskrivning av Surinam 1755-1756 och en syntes av observationer av floran, faunan, befolkningen, landskapet, handeln, arkitekturen osv. Det finns intressanta etnografiska upplysningar om såväl de infödda som de importerade slavarna och de europeiska kolonisatörerna, och Rolander berättar ingående om hur slavarna lever, hur de revolterar, hur de överlever i djungeln, hur de håller sin musik och sina ritualer vid liv, vad de har för språk, och kanske mest spektakulärt, hur de utforskade och tillvaratog de medicinska egenskaperna hos växterna i Surinams djungel. James Dobreff disputerade i latin i nov. 2006 och är numera anställd vid SOL på medel från Riksbankens jubileumsfond. Projektet leds av Arne Jönsson. New Scientist utges i London och är världens ledande populärvetenskapliga tidskrift.