Med anledning av situationen i Ukraina

Publicerad den 1 mars 2022
Solros

Mot bakgrund av den pågående invasionen i Ukraina vill Lunds universitet visa sitt stöd för studenter och anställda som kan komma att drabbas.

Lunds universitet ger sitt stöd till lärosätena och civilbefolkningen i Ukraina och ställer sig bakom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF):s uttalande:


Läs mer om stöd för studenter och medarbetare på LUs webbplats: på https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-situationen-i-ukraina