lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Lingvistik

GrundkurserGes termin
Diversity of the World's Languages, 7,5 hp (SASH26)höst 2019vår 2020
Lingvistik: Grundkurs, 30 hp (LINA14)höst 2019vår 2020
Lingvistik: Den nya mångfalden - strukturen hos nutida invandrarspråk i Sverige, 7,5 hp (LINB16)
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning, 15 hp (LINB21)höst 2019vår 2020
Fortsättningskurser
Lingvistik: Semantik och pragmatik, 7,5 hp (LINC04)vår 2020
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (ALSK11)höst 2019
Fonetik: Kandidatkurs, 30 hp (LINK21)höst 2019
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp (LIND03)
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA24)vår 2020
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald, 15 hp (LINB22)höst 2019vår 2020
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi, 7,5 hp (LINC11)vår 2020
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik, 7,5 hp (LINC12)vår 2020
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi, 7,5 hp (LINC13)vår 2020
Avancerad nivå
Allmän språkvetenskap: Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7,5 hp (ALSM05)
Allmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp (ALSM10)
Allmän språkvetenskap: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (ALSM11)
Allmän språkvetenskap: Språket och hjärnan, 7,5 hp (ALSM21)
Allmän språkvetenskap: Grammatiska aspekter på andraspråksinlärning, 7,5 hp (ALSN01)
Fonetik: Fonologi, 7,5 hp (FONM10)
Fonetik: Experimentell fonetik, 7,5 hp (FONM11)
Fonetik: Världens språkljud, 7,5 hp (FONM21)vår 2020
Fonetik: Talproduktion - teori och experiment, 7,5 hp (FONM23)höst 2019
Fonetik: Talperception, 7,5 hp (FONM25)
Lingvistik: Skrift och språk, 7,5 hp (LINM05)
Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik, 7,5 hp (LINM13)
Lingvistik: Språk och musik, 7,5 hp (LINN14)
Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken, 7,5 hp (LINN15)vår 2020
Lingvistik: Psykolingvistik, 7,5 hp (LINN16)vår 2020
Lingvistik: Kommunikation hos människor och andra djur, 7,5 hp (LINN17)
Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder, 7,5 hp (LINN18)
Lingvistik: Språk, kultur och tanke, 7,5 hp (LINN19)
Lingvistik: Teoretiska aspekter på språkutveckling, 7,5 hp (LINN20)
Lingvistik: En språktypologisk fallstudie, 7,5 hp (LINN21)
Lingvistik: Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt, 7,5 hp (LINN22)höst 2019
Lingvistik: Grammatiska mönster i mänskliga språk, 7,5 hp (LINN23)höst 2019
Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse, 7,5 hp (LINN24)vår 2020
Lingvistik: Språkets uppkomst, 7,5 hp (LINN25)
Lingvistik: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (LINN26)
Lingvistik: Skriftproduktion - teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp (LINN27)
Lingvistik: Språkbearbetning - modeller och forskningsdata, 7,5 hp (LINN28)höst 2019
Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp (SEMN01)
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp (SEMN02)
Övrigt
Lingvistik: Språklig mångfald i Sverige, 7,5 hp (LINB14)
Lingvistik: Språket, människan och världen, 15 hp (LINB15)
Lingvistik: Språk, kommunikation och tänkande, 7,5 hp (LINB30)
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik, 7,5 hp (SEMB01)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: