Kurs

Kurskod: LINN28
Engelsk titel: Linguistics: Language Processing - Models and Evidence
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-11-04 – 2020-01-19
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-35731
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik) samt Engelska 6, eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2019-11-04 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:B336

Lärare: Victoria Johansson, Sven Strömqvist

Information

Litteraturlistan för denna kurs kommer att uppdateras och läggas ut på kurshemsidan under augusti/september 2019.

Beskrivning

Här får du en översikt över aktuella språkbearbetningsteorier och lär dig att relatera dem till analyser av empiriska data. Kursen behandlar dels modeller kring språkperception, dvs. modeller som förklarar hur vi lyssnar och läser, dels modeller kring språkproduktion, dvs. modeller som förklarar hur vi talar och skriver. Olika modeller och metoder jämförs med varandra, med det övergripande syftet att du får en helhetsförståelse av språkbearbetning samt förståelse för hur modellerna växt fram i ett teoretiskt och metodologiskt sammanhang.

Det blir även en del laborativa moment där du praktiskt övar dig i att analysera empiriskt material utifrån olika språkbearbetningsmodeller. Stor vikt läggs vid att du kan värdera olika modeller i förhållande till forskningsfrågor och empiriskt material. 

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15