Kurs

Kurskod: LINN14
Engelsk titel: Linguistics: Language and Music
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2014.

Kurstillfälle: höstterminen 2014
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2014-09-01 – 2014-10-31
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-35702
Behörighet: 60 högskolepoäng i lingvistik, ett språkämne, musikvetenskap eller kognitionsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Gerd Carling

Beskrivning

Det har under de senaste decennierna uppmärksammats att det finns tydliga paralleller mellan språk och musik: dels är både universella som kulturellt varierande fenomen i samtliga mänskliga samhällen, dels uppvisar de likheter i sin strukturella uppbyggnad. Det har även visat sig att musik komponerad av tonsättare med olika modersmål uppvisar vissa små, men mätbara, skillnader, som går att hänföra till modersmålets egenskaper. Slutligen har det även framkommit att neurolingvistiska perceptionsexperiment går att föra över till musik med liknande typer av resultat, vilket tyder på båda fenomenen neurologiskt utnyttjar samma resurser. Dessa iakttagelser leder hos vissa forskare vidare till hypotesen att språk och musik kan ha ett gemensamt ursprung. Kursen syftar till att i första hand bekanta studenten med den relevanta empiriska datan och teoribildningen i dessa frågor. Dessutom lär sig studenten att överblicka tänkbara konsekvenser av korrelationerna mellan språk och musik och på basis av detta utveckla egna testbara hypoteser, prediktioner och experiment.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15