Kurs

Kurskod: LINN21
Engelsk titel: Linguistics: A Typological Case Study
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2022. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2022-10-31 – 2023-01-15
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-35752
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B

Beskrivning

Kursen behandlar ett språk, en språkfamilj eller ett geografiskt begränsat språkområde som skiljer sig strukturellt från typiska europeiska språk. Tyngdpunkten ligger inte på färdigheter i ett visst språk, utan på förståelse för typologiska strukturer i språk som är annorlunda än det studenten tidigare varit bekant med. Dessutom behandlar kursen hur språkliga egenskaper kan påverkas av språkkontakt. Under höstterminen 2022 kommer kursen att fokusera på inhemska språkfamiljer i Syd- och Mesoamerika.

Språkområdet Syd- och Mesoamerika utmärker sig genom en omfattande språklig diversitet. De flesta undantag och avvikelser från generella typologiska tendenser återfinns i denna region. Ett annat utmärkande drag är en stor och komplicerad mångfald av språk, med fler än hundra olika språkfamiljer, varav nästan hälften är isolatspråk. Kursen kommer att ge både en introduktion och en överblick till den språkliga diversiteten i Syd- och Mesoamerika. Kursen innehåller en beskrivning av regionens språkhistoria, språkliga typologi och nuvarande sociolingvistiska situation. Detta kommer att kompletteras med beskrivningar av ett urval språkfamiljer, till exempel uto-aztekiska, maya, arawak, tupí, jê, karib, pano och en överblick över ett antal mindre språkfamiljer och isolatspråk i området. Djupdykningar och exempel från enskilda språk varvas med breda, typologiska översikter.  

Utbildningstillfällen – höstterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
31 oktober 2022 – 15 januari 2023

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2022

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: En språktypologisk fallstudie är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2022

Öppnar 15 juli

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15