Kurs

Kurskod: LINC12
Engelsk titel: Linguistics: Grammar - The Mechanics of Language
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2021. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning både på campus och online vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och en del av den undervisning som var planerad att ges på campus måste ske online istället. Var uppmärksam på informationen i schemat som publiceras i december. Formen för undervisningen kan ändras under terminen och du behöver vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel. Läs mer på Covid-19 och läsåret 2020/2021.

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-03-23
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75601
Behörighet: Grundläggande samt Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning (LINB21) eller motsvarande

Beskrivning

In this course the student will get to know a wide variety of strategies by means of which different languages deal with the same communicative needs (e.g. question formation, relativization, distinguishing subject and object, mapping semantic roles to grammar). The student will also learn how to use an understanding of processing and economy to explain how these strategies work, and why some are much more frequent than others. By working with authentic language data, the student will further become aware of the similarities and differences between syntax and morphology, and how they interact as different manifestations of the same underlying mechanisms. The student will also gain experience of examining samples of a language which they are not acquainted with, making typological generalizations and predictions about it, and abstracting the grammatical system so as to be able to translate simple new examples to and from the language in question.

Delkurser

  1. Grupparbete (skriftlig redovisning), 1,5 hp
  2. Salstentamen, 2 hp
  3. Skriftlig hemtentamen , 4 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
18 januari 2021 – 23 mars 2021

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2021

Öppnar eventuellt 15 december

Allmän språkvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.