Kurs

Kurskod: SEMN01
Engelsk titel: Semiotics: Translation Theory
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-11-05 – 2019-01-20
Anmälningskod: LU-35751
Behörighet: 60 hp lingvistik eller i ett språkämne, eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B.

Lärare: Anna Cabak Rédei, Jordan Zlatev

Information

OBS!! Kursen ges på engelska!

Beskrivning

I kursen introduceras olika teorier om översättning, alltifrån klassiska bidrag till moderna teorier som bygger på semiotiken, den allmänna vetenskapen om betydelser. Centrala problemställningar som berörs är översättningsaktens natur, översättningens målsituation och de svårigheter som uppträder genom olikheten mellan olika språks uppbyggnad liksom genom den underliggande kulturen - och som ökar vid översättning mellan olika semiotiska resurser. Kursen är uppdelad i olika avsnitt som sysslar med översättning inom ett och samma språk, översättning från ett språk till ett annat, och översättning från en typ av semiotisk resurs till en annan, t.ex. från språk till film eller bild. Dessutom upptas diskussionen av kulturella olikheter som viktiga beståndsdelar i översättningen ett särskilt avsnitt.

Behörighet

General and 60 ECTS in a language subject, linguistics or the equivalent.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Kognitiv semiotik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Allmän språkvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.