Kurs

Kurskod: LINA24
Engelsk titel: Linguistics: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2021. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning både på campus och online vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och en del av den undervisning som var planerad att ges på campus måste ske online istället. Var uppmärksam på informationen i schemat som publiceras i december. Formen för undervisningen kan ändras under terminen och du behöver vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel. Läs mer på Covid-19 och läsåret 2020/2021.

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-06-06
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75581
Behörighet: Grundläggande samt LINA14, Lingvistik, grundkurs 30 hp eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

Fortsättningskursen i lingvistik ges varje vårtermin. Den innehåller fördjupningar inom några centrala delar av lingvistik, och målet är att du ska kunna inta en självständig hållning till lingvistisk teoribildning och kunna följa och bedöma olika teorier på empirisk grund. Fokus är på de mest centrala delarna av fonetik (hur talet produceras och uppfattas, olika språkljud, intonation, betoning osv) och allmän språkvetenskap (kopplingen mellan betydelse och form via fonologi, pragmatik, semantik och grammatik) i språkbearbetningsprocessen hos språkanvändaren och i ett urval av världens språk. Under kursen får du även en inblick i lingvistikens historia.

Kursen består av fyra delkurser 1. Speech acoustics, perception and prosody 7,5hp, 2. Grammar – the mechanics of language 7,5hp, 3. Semantik och pragmatik 7,5hp och 4. Perspectives on segmental and prosodic phonology, 7,5hp. Undervisningsspråk för alla kurser är engelska.

 

Kursens placering

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik.

Utbildning i lingvistik finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Delkurser

 1. Speech acoustics, perception and prosody 7,5hp
 2. Grammar – the mechanics of language 7,5hp
 3. Semantik och pragmatik 7,5hp
 4. Perspectives on segmental and prosodic phonology 7,5hp

Delkurser

 1. Talets akustik, perception och prosodi (salstentamen), 3,5 hp
 2. Talets akustik, perception och prosodi (skriftlig rapport), 1,5 hp
 3. Talets akustik, perception och prosodi (lab + skr. redov.), 2,5 hp
 4. Grammatik - språkets mekanik (skriftl redovisat grupparbete), 1,5 hp
 5. Grammatik - språkets mekanik (salstentamen), 2 hp
 6. Grammatik - språkets mekanik (skriftl. hemtentamen), 4 hp
 7. Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi (två lab.), 3 hp
 8. Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi (eget arb.), 4,5 hp
 9. Semantik och pragmatik (inlämningsuppgifter), 4,5 hp
 10. Semantik och pragmatik (redovisning av grupparbete), 3 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
På engelska
18 januari 2021 – 6 juni 2021

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Fortsättningskurs är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2021

Öppnar eventuellt 15 december

Allmän språkvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.