Kurs

Kurskod: ALSM05
Engelsk titel: General Linguistics: Current Interdisciplinary Research on Language
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2017-03-20 – 2017-06-04
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75751
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Lärare: Sven Strömqvist

Beskrivning

Kursen syftar till att bekanta studenten med ett aktuellt forskningsfält där sambandet mellan språk och närliggande fenomen studeras, oftast med tvärvetenskapliga metoder, och därmed utveckla förmågan att se språk i ett större sammanhang. Innehållet varierar beroende på vilket område som studeras. Exempel på områden är: språk och evolution, språk och genus, språk och filosofi. Varje område studeras både med avseende på hur språklig kunskap kan hjälpa oss att förstå det icke-språkliga fenomenet i fråga och hur det å sin sida påverkar språket och vår kunskap om det.

Våren 2017 behandlar kursen följande: 

Språk är nära sammanvävt med vårt sätt att tänka, vårt förhållande till andra människor, vårt kollektiva minne, vår kultur och identitet. Det spelar en avgörande roll för centrala samhällsfunktioner såsom nyhetsförmedling och utbildning samt för stora samhällsutmaningar såsom interkulturell interaktion och lärande. Dessa sammansatta områden sätter inte bara fokus på språk utan på språk i samspel med kognition och social struktur. Sedan slutet av 1900-talet har det också etablerats nya grenar av lingvistiken såsom psykolingvistik, sociolingvistik och neurolingvistik. Språk finns också som en viktig del av andra ämnen, till exempel språkfilosofi, narratologi och litteraturvetenskap.

I kursen ska vi titta närmare på några av dessa vetenskapliga gränsområden samt gå djupare in på några av de sammansatta problem och samhällsutmaningar som kräver ett flervetenskapligt angreppssätt med lingvistik som en central pusselbit.

 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15