Kurs

Kurskod: LINB25
Engelsk titel: Phonetics: Introduction to Phonetics
Högskolepoäng: 7,5

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2022-10-30
Anmälningskod: LU-35704
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Kursen behandlar bland annat talapparatens uppbyggnad och hur språkljud bildas där samt hur talaren kontrollerar språkljudens ljudstyrka, tonhöjd och alla deras övriga egenskaper - dvs de som används för att särskilja alla språkljudstyper som ett språk förfogar över. Därutöver behandlas de fonologiska principerna om hur ljud fördelas och hanteras i språk. Övningar ges dels i att lyssna till ljud och ljudskillnader och att systematiskt beteckna dessa (d v s fonetisk transkription), dels i att urskilja en del grundläggande akustiska ljudskillnader (spektrogramtydning). Vissa viktigare regionala uttalsskillnader i svenskan behandlas. Vidare tränas tillämpning av grundläggande statistiska metoder.

Delkurser

  1. Fonetik: laborationsuppgifter, 2,5 hp
  2. Fonetik: salstentamen, 5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
16 januari 2023 – 23 mars 2023

Öppnas för anmälan den 15 september 2022

Utbildningstillfällen – höstterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
29 augusti 2022 – 30 oktober 2022

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fonetik: Introduktionskurs är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2022

Öppen för sen anmälan

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15