Premium Res Politica & Christopher Jarnvall

Publicerad den 21 november 2008
Christopher Jarnvall, Per Stobaeus och Anders Piltz vid prisutdelningen i skulpturhallen på Classicum 2004. Fotograf: Kristiina Savin, följande års mottagare av premiet.

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall har för 2008 tilldelats Peter Fransson för hans magisteruppsats i latin om den romerske skalden Propertius, "MELLAN HOPP OCH FASA. Om en skalds självuppfattning".

Peter är också teolog och ämnar bli präst i Svenska kyrkan. Premiet delas ut av donator själv vid en ceremoni på SOL den 12 december. Detta är femte gången priset delas ut. Förste pristagare var Per Stobaeus som fick priset 2004 (se bilden). Per disputerar i historia den 13 december. Donatorn, Christopher Jarnvall, läste latin på gymnasiet och studerade bl a historia vid Lunds universitet. Han är företagare och driver Res Politica AB (public affairs, analys, rådgivning, nyhetsbrev). Han är också VD och partner i jaktreseföretaget Res Tuta AB. Christopher Jarnvall har inrättat premiet för att stimulera till fördjupade studier i latin.