Res Politicas och Christopher Jarnvalls premium för 2009

Publicerad den 24 september 2009
Martina Finnskog

Martina Finnskog har tilldelats Res Politicas och Christopher Jarnvalls premium för 2009 för sin magisteruppsats i latin: Att vinna kärlek genom övertalning - övertalningsstrategi i Ovidius Heroides.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni på Språk- och litteraturcentrum i Lund i november-december vid en tidpunkt som senare kommer att meddelas. Priset har instiftats av affärsmannen Christopher Jarnvall som själv studerade latin på gymnasiet och som efter en tidningsartikel av Anders Piltz kontaktade honom och erbjöd sig att göra något för att stimulera intresset för fördjupade studier i latin. Tidigare har priset tilldelats Per Stobaeus, Kristiina Savin, Johanna Svensson, Urban Swahn och Peter Fransson.