Belönad student: Res Politicas och Christopher Jarnvalls premium för 2012

Publicerad den 30 november 2012
Bild 1. Per Magnus demonstrerande ett långsvärdsgrepp, zornhut
Bild 1. Per Magnus demonstrerande ett långsvärdsgrepp, zornhut

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall utdelades vid en ceremoni på SOL den 28 november. Priset, som utdelades för åttonde gången, tillfaller den student som författat den bästa uppsatsen i latin. I år tillföll priset Per Magnus Haaland som fick det för sin uppsats "Att fäktas med långsvärd på latin. En analys och diskussion av Paulus Hector Mairs kampkonstböcker".

Per Magnus  läser engelska och latin vid SOL och ämnar bli lärare. Han har sysslat med historisk fäktning sedan 2010. Han har en bakgrund i de japanska kampsporterna kendo, dvs svärdfäktning, och naginata, som är fäktning med den japanska stridslien. Historisk europeisk fäktning, även kallat HEMA (eng. Historical European Martial Arts) är en rörelse som försöker återskapa de gamla stridssystemen som de såg ut från 1200-talet till 1700-talet. En värdefull källa till de gamla europeiska kampkonsterna är Paulus Hector Mairs latinska praktverk De Arte Athletica. Denna enorma kulturskatt från mitten av 1500-talet innehåller åtskilliga illustrerade och utförliga stridstekniker inom alla discipliner som en stridande människa skulle kunna ha nytta av. Per Magnus ställer i utsikt att det kanske blir en bok en vacker dag.

Donatorn, Christopher Jarnvall, läste latin på gymnasiet. Han är företagare och driver Res Politica AB (public affairs, rådgivning, lobbying) och förlaget Intellectus (nyhetsbrev, politisk analysverksamhet). Han är också VD och delägare i jaktresebyrån Res Tuta AB. Christopher Jarnvall har inrättat premiet för att stimulera till fördjupade studier i latin.
Bild 2. Prisutdelningen. Christoffer Jarnvall och Per Magnus Haaland.
Bild 2. Prisutdelningen. Christoffer Jarnvall och Per Magnus Haaland.