Axel Oxenstierna på SOL

Publicerad den 21 juni 2007

Arne Jönsson vid SOL, latin, har precis utkommit med en utgåva av Jan Rutgers' och Sir James Spens' lika omfångsrika som betydelsefulla korrespondens med Axel Oxenstierna under perioden 1613-1630.

En annan forskare vid SOL, Marianne Thormählen, har svarat för utgivningen av ett par skotska brev, och Carole Gillis, antikens kultur och samhällsliv, har svarat för den engelska språkformen. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har finansierat utgivningsprojektet som bedrivits i samarbete med Riksarkivet.