lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Studievägledare för kurser i engelska, franska, spanska.

OBS! Jag är för närvarande föräldraledig till augusti 2020.
Under tiden vikarierar Frida Mebius Önnerfors för mig.
Hon nås på frida.mebius_onnerfors@sol.lu.se

Telefontid:
Mån 11-12
Tis 11-12
Ons 14–15

Mottagningstid:
Ons 13–14
Tor 11–12
eller enligt överenskommelse

Har du frågor, eller vill du boka tid för ett samtal om dina studier?
Kontakta mig på cecilia_l.johansson@sol.lu.se eller på telefon 046 222 88 05

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i franska, Masterexamen i översättning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Språk- och litteraturcentrum

Cecilia L Johansson

Studievägledare
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia_l.johanssonsol.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.