Person

Henriikka Wilinger

Universitetsadjunkt

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henriikka.wilingernordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum SOL:L300e

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Mitt namn är Henriikka Wilinger och jag undervisar i svenska som främmande språk och svenska som andraspråk inom ämneslärarutbildningen. Februari 2022 disputerade jag inom Svenska med didaktisk inriktning. Min avhandling handlar om flerspråkiga högutbildade vuxnas läsning av skönlitteratur på deras andraspråk svenska. Mina forskningsområden är flerspråkighet, språksociologi och litteraturdidaktik. Jag intresserar mig även för svenskämnens didaktik, läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, litterär socialisation och integrationsfrågor.

Undervisning

Henriikka Wilinger

Universitetsadjunkt

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henriikka.wilingernordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum SOL:L300e

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10