lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Lärare i Svenska som främmande språk.

Ansvarig för Seagull språktandem, svenska:

http://seagull-tandem.eu/svenska/

Undervisning

Fredrik Persson

Universitetsadjunkt
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fredrik.perssonnordlund.luse

Telefon 046–222 91 65

Rum SOL:L224b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20