Kurs

Kurskod: HEBA10
Engelsk titel: Modern Hebrew: Elementary Course I
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart , eftermiddagstid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-37400
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Beskrivning

När du studerar modern hebreiska får du lära dig det idag talade och skrivna språket, עברית (ivrit), som är ett av staten Israels officiella språk.

Vad innehåller kursen?

Kursen behandlar övergripande hebreiska språkets historiska utveckling i samband med att du börjar lära dig de hebreiska skrifttecknen, alef-beit, i kursiv stil och i uttal. Med bara några få ord kommer du att kunna säga och skriva dina första meningar på hebreiska. Med hjälp av enklare texter får du lära dig att analysera grundläggande grammatiska fenomen. Dessa får du även tillämpa i översättnings- och konversationsövningar. Utöver den vanliga läsningen kommer vi att se och översätta filmsekvenser och lyssna och översätta  hebreiska sånger. Mot slutet av terminen kommer du att lära dig hur du slår upp hebreiska verb i en ordbok samt hålla en presentation på hebreiska om dig själv, som passar in på ett autentiskt sammanhang. 

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på halvfart och du förväntas lägga ca 20 timmar i veckan på studier, fördelat på lärarledd undervisning och självstudier. Kursen startar varje hösttermin. Höstterminen 2024 är kursen campusförlagd och erbjuds ej på distans.

Vem vänder sig kursen till?

Kunskaper i modern hebreiska kan vara av värde för dig som vill arbeta med media och kommunikation. Andra viktiga yrkesområden är handel, turism, arbete för internationella organisationer, medling och fredsarbete, museer och kulturarv, skönlitterär och facköversättning, kyrkligt arbete, religiös dialog och utrikespolitisk analys. Kurserna i modern hebreiska kan kombineras med till exempel kurser i judaistik och jiddisch, andra semitiska språk som till exempel arabiska eller inom ämnet Mellanösternstudier och Öst-och Centraleuropakunskap.

Vad kan jag göra efter studierna?

Om du vill läsa mer hebreiska kan du efter denna kurs söka till Nybörjarkurs II. Studieämnet Hebreiska kan läsas som fristående kurser på nybörjarnivå och kan utgöra sidoämne i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Ingående delar

  • Grammatik och läsförståelse , 7,5 hp
  • Muntlig och skriftlig språkfärdighet , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid Lund, halvfart
På engelska
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Hebreiska: Nybörjarkurs I är 28 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Hebreiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15