Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • YIDD22

Den här kursen är den sista innan kandidatnivån inom ämnet jiddisch.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75105
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Jiddisch: Fortsättningskurs I, YIDD21 eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Matthew Johnson

Information om ingående delar

  1. Jiddisch litteraturhistoria , 7,5 hp
  2. Skrivprocessen , 7,5 hp

Jiddisch

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15