Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • YIDA01

Lärarfortbildning i jiddisch för modersmålslärare

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-31700
Behörighet: Grundläggande samt kurs motsvarande YIDD12 Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II, 15 hp.

Lärare: Eliezer Niborski

Information om ingående delar

  1. Styrdokument och ämnesdidaktik , 7,5 hp
  2. Jiddischlitteratur och grammatik , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Jiddisch

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15