Kurs

Kurskod: YIDD20
Engelsk titel: Yiddish: Beginner's Course II
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Jiddisch: Nybörjarkurs I (YIDD10) eller motsvarande.

Anmälningskod: LU-75104

Anmälningskod: LU-E1003

Beskrivning

I kursen fördjupas kunskaperna i jiddischspråkets formlära, syntax och ordförråd samt den studerandes förmåga att översätta mellan jiddisch och svenska/engelska. Den studerandes muntliga och skriftliga språkfärdighet utökas betydligt i förhållande till föregående kurs genom praktiska färdighetsövningar i såväl tal som skrift. Den studerande övas såväl i att tala och skriva språket i enspråkiga situationer som i att översätta mellan jiddisch och svenska/engelska.

Ingående delar

  • Jiddisch grammatik och textläsning II, 7,5 hp
  • Muntlig och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Afternoon distance Lund, part time, 50 %
In English
januari 15, 2024 – juni 2, 2024

Late application opens possible oktober 5, 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid distans Lund, halvfart
På engelska
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Sista anmälningsdag den 16 oktober 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Jiddisch: Nybörjarkurs II är 27 500 SEK.

First Admission Round
Internationell ansökan
Spring semester 2024

Opens possible oktober  5

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2024

16

oktober 2023

Jiddisch

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15