Kurs

Kurskod: LIVB20
Engelsk titel: Comparative Literature: Level 2
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02

Lärare: Elisabeth Friis , Bibi Jonsson , Karin Nykvist , Paul Tenngart , Andreas Tranvik

Information om ingående delar

  1. Teoretiska perspektiv på samtida litteratur , 7,5 hp
  2. Från realismen till symbolismen , 7,5 hp
  3. Från modernismen till idag , 7,5 hp
  4. Uppsats , 7,5 hp

Beskrivning

I denna kurs får du en grundläggande förståelse av en mängd olika aktuella vetenskapliga teorier om litteratur och de grundläggande färdigheter som behövs för att tillämpa dessa teoretiska perspektiv och begrepp på olika litterära verk.

Du kommer även att utveckla grundläggande färdigheter för att använda dessa teoretiska perspektiv och begrepp på enskilda litterära verk. Under kursen kommer du att få en fördjupad förståelse för litteraturens utveckling från 1800-talet fram till idag. Vi kommer att utforska hur litteraturens samhälleliga och kulturella roll har förändrats över tid och hur villkoren för att skriva, publicera, distribuera, förstå och diskutera litteratur har skiftat mellan olika historiska epoker och litterära kulturer.

Vår huvudfokus kommer att vara på den västerländska litteraturhistorien, men vi kommer också att göra några utflykter för att utforska litteraturens historia i andra delar av världen. Sista delkursen är en uppsatskurs där du får träna dig i att skriva ett eget litteraturvetenskapligt arbete.

Kursen ges endast inom vårt kandidatprogram i litteraturvetenskap men samläses tillsammans med termin 2 av den fristående kursen Litteraturvetenskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 hp.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15