Course

Course code: LIVB20
Swedish title: Litteraturvetenskap: Fortsättningskurs
Credits: 30

Study period: spring semester 2024
Type of studies: full time, day
Study period: 2024-01-15 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish

Teachers: Elisabeth Friis, Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Paul Tenngart, Andreas Tranvik

Information on included parts

  1. Theoretical Perspectives on Contemporary Literature, 7.5 credits
  2. From Realism to Symbolism, 7.5 credits
  3. From Modernism to Today, 7.5 credits
  4. Paper, 7.5 credits

Description

I denna kurs får du en grundläggande förståelse av en mängd olika aktuella vetenskapliga teorier om litteratur och de grundläggande färdigheter som behövs för att tillämpa dessa teoretiska perspektiv och begrepp på olika litterära verk.

Du kommer även att utveckla grundläggande färdigheter för att använda dessa teoretiska perspektiv och begrepp på enskilda litterära verk. Under kursen kommer du att få en fördjupad förståelse för litteraturens utveckling från 1800-talet fram till idag. Vi kommer att utforska hur litteraturens samhälleliga och kulturella roll har förändrats över tid och hur villkoren för att skriva, publicera, distribuera, förstå och diskutera litteratur har skiftat mellan olika historiska epoker och litterära kulturer.

Vår huvudfokus kommer att vara på den västerländska litteraturhistorien, men vi kommer också att göra några utflykter för att utforska litteraturens historia i andra delar av världen. Sista delkursen är en uppsatskurs där du får träna dig i att skriva ett eget litteraturvetenskapligt arbete.

Kursen ges endast inom vårt kandidatprogram i litteraturvetenskap men samläses tillsammans med termin 2 av den fristående kursen Litteraturvetenskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 hp.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Comparative Literature

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15