Pris för bästa uppsatser i romanska språk från Westrins stiftelse

Publicerad den 28 november 2023

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse delar årligen ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Priserna går till uppsatser av särskilt hög kvalitet som utmärker sig i jämförelse med uppsatser på samma nivå.

Läs mer om pristagarna för läsåret 2022/2023 här: Pris för bästa uppsatser

Prisutdelningen äger rum den 29:e november 2023.