Anslag till Mari Bacquin från Kungl. Vitterhetsakademien