Anslag till Mari Bacquin från Kungl. Vitterhetsakademien

Publicerad den 26 oktober 2011