Björn Larsson har tilldelats "Premio casino SanRemo"

Publicerad den 10 september 2007

Författaren Björn Larsson har tilldelats "Premio casino SanRemo" för sin essä "Bisogno di libertà" (Iperborea).

Priset är på 5000 euro. Detta är det femte stora pris som tilldelats BL i Italien. Tidigare har han bl a fått Boccaciopriset och Elsa Morantepriset. "Bisogno di libertà" skrevs på franska och kom först ut i Frankrike våren 2006 på förlaget Le Seuil.