lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Författarskolan

GrundkurserGes termin
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs, 30 hp (LUFA05)höst 2019
Fortsättningskurser
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs, 30 hp (LUFA06)vår 2020
Författarskolan: Litterär gestaltning - breddningskurs, 30 hp (LUFA07)höst 2019
Författarskolan: Litterär gestaltning - kandidatkurs, 30 hp (LUFK08)vår 2020
Avancerad nivå
Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå, 30 hp (LUFM11)höst 2019
Författarskolan: Litterär gestaltning, magisterkurs, 30 hp (LUFM22)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: