Kurs

Kurskod: FSPA01
Engelsk titel: Pedagogical Approches to Creative Writing
Högskolepoäng: 3

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart , eftermiddagstid
Kursperiod: 2024-10-02 – 2024-12-03
Anmälningskod: LU-19102
Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kurser om minst 60 högskolepoäng inom något av ämnena Litterär gestaltning, Kreativt skrivande, Biblioteks- och informationsvetenskap, Översättarprogrammet, Språkkonsultprogrammet, Förlags- och bokmarknadskunskap, lärarexamen i svenska eller motsvarande.

Beskrivning

Är du intresserad av att undervisa i skönlitterärt skrivande eller undervisar du redan och vill fördjupa dig i skrivpedagogik? Kursen FSPA01 är en kurs i skrivpedagogik som ges av Författarskolan på Lunds universitet. Kursen ges på kvartsfart med undervisning på campus.

Introduktion till skrivpedagogik

Kursen FSPA01 ger dig en introduktion i skrivpedagogik, till vad det innebär att undervisa i skrivande och till arbetet med texter i process. Det skönlitterära skrivandet är en ständig, analyserande och självreflekterande process, och vikt läggs därför vid skapandeprocessen, det egna skrivandet och textsamtalets metodik. Under kursen planerar och genomför studenten ett undervisningspass inklusive reflektion.

Individuellt skrivande och textsamtal

Målet för det egna skönlitterära skrivandet är att du som student under kursen genom skrivövningar fördjupar din förståelse för skrivprocessen och reflekterar över ditt eget skrivande. Genom läsning av och samtal kring kursdeltagares texter ges också fler perspektiv på skapandeprocessen och möjlighet att utforska textsamtalets metodik.

Kursens utformning

Kursen ges på kvartsfart med träffar på campus och eget arbete. Träffarna schemaläggs normalt sen eftermiddag. Examination sker genom ett heldagsseminarium i slutet av kursen.

Efter studierna

Detta är en kurs som går att kombinera med arbete eller kurser inom kreativt skrivande eller litterär gestaltning, och passar dig som vill kombinera eget skrivande med undervisning, och dig som utbildar dig till eller är verksam som exempelvis lärare eller bibliotekarie. För den som blir vill fördjupa sig i det egna skrivandet och litterär gestaltning är det möjligt att sedan söka till Författarskolans tvååriga grundutbildning.

 

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid Lund, kvartsfart
2 oktober 2024 – 3 december 2024

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt är 5 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15